Potrzebujesz porady?
+48 459 413 059

Panel klienta

Zwrot składki zdrowotnej za 2022 rok

Zwrot składki zdrowotnej

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Zwrot składki zdrowotnej przysługuje przedsiębiorcom, którzy w ciągu ubiegłego roku składkowego opłacali miesięczne składki zdrowotne i do 22 maja 2023 roku przekazali do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych roczne rozliczenie składki zdrowotnej – w deklaracji DRA (jeżeli płatnik opłaca składki tylko za siebie) lub  RCA (jeżeli opłaca składki za inne osoby, np. za pracowników).

Rok składkowy w ZUS trwa od lutego 2022 roku do stycznia 2023. Wyjątkiem są osoby które wybrały formę opodatkowania ryczałtem. Ich rok składkowy pokrywa się z kalendarzowym. Więcej informacji o składce zdrowotnej można znaleźć w innym naszym wpisie tutaj.

Obowiązek rocznego rozliczenia składki zdrowotnej dotyczy wszystkich przedsiębiorców którzy podlegali ubezpieczeniom w 2022 roku. Spoczywa on zarówno na osobach opodatkowanych na zasadach ogólnych, podatku liniowym, jak i ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

W deklaracji rozliczeniowej za kwiecień 2023r weryfikuje się sumę należnych i opłaconych składek z dochodem za ubiegły rok. Przedsiębiorcy którzy wykazali niedopłatę składki zdrowotnej, muszą opłacić wszystkie zaległe kwoty wraz z odsetkami.

Natomiast w przypadku, gdy suma miesięcznych składek wpłaconych przez przedsiębiorcę jest wyższa od sumy należnych do zapłaty składek – przysługuje zwrot nadpłaty.

Wniosek o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

Aby otrzymać zwrot nadpłaty składki rocznej powinniśmy złożyć wniosek do ZUS o jej zwrot oraz spełnione poniższe warunki:

  • Roczne rozliczenie składki zdrowotnej należy złożyć do 22 maja 2023r
  • Płatnik składek nie może mieć w ZUS żadnych zaległości, m.in. z tytułu pobieranych składek

Możemy to zrobić osobiście, drogą pocztową, a także w formie elektronicznej poprzez portal PUE ZUS. Wniosek będzie automatycznie utworzony na profilu płatnika po przetworzeniu i zaktualizowaniu informacji przez ZUS. Dokument ten należy zweryfikować, podpisać, a następnie wysłać. Przedsiębiorcy wnioskujący o zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne muszą dotrzymać terminu złożenia wniosku do 1 czerwca 2023 r.

Składka ZUS

Rachunek bankowy

We wniosku o zwrot należy wskazać numer rachunku bankowego, na który ma być on przekazany. W związku z tym przedsiębiorcy, którzy dotychczas nie uzupełnili tego w swoim profilu w ZUS, muszą to zrobić przed wysłaniem wniosku (poprzez dokument ubezpieczeniowy ZUS ZBA). Bez tego elektroniczna wysyłka będzie niemożliwa.

Niezłożenie wniosku

Co się stanie w przypadku gdy przedsiębiorca nie złoży wniosku o zwrot nadpłaty w określonym terminie? Jeśli są opłacone wszystkie dotychczasowe należności, to nadpłata zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy. Zmniejszy się kwota kolejnych należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli na koncie przedsiębiorcy widnieją zaległości, wtedy nadpłata zostanie zaliczona na ich poczet.

Kiedy ZUS zwróci nadpłatę?

ZUS zwróci nadpłatę na podany przez przedsiębiorcę rachunek w ciągu trzech miesięcy. Z zastrzeżeniem, że środki wpłyną na konto najpóźniej do 1 sierpnia 2023 r. Jeżeli jednak na koncie przedsiębiorcy pojawią się jakieś zaległości, nadpłata nie zostanie mu zwrócona, tylko przekazana na poczet tych zaległości.

Pomożemy Ci założyć i prowadzić Twoją firmę!

Zostaw nam kontakt. Oddzwonimy.

Skontaktuj się z nami od razu.