Potrzebujesz porady?
+48 459 413 059

Panel klienta

Zmiany 2023

Jakie składki ZUS w 2023 roku?

W 2023 roku nowe składki ZUS dla przedsiębiorców

Projekt ustawy budżetowej, którą rząd przyjął na 2023 rok spowodował, że w przyszłym roku czeka nas zwiększenie przeciętnego wynagrodzenia aż o 17,1%, do kwoty 6935 zł. Może się to wydawać dobrą wiadomością dla pracowników, lecz z drugiej strony spowoduje to wzrost wysokości składek ZUS, co może okazać się bardzo niekorzystne dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy dopiero rozpoczęli swoją działalność. Jakie zapłacimy składki ZUS w 2023 roku?

Najniższa krajowa 2023

W 2023 roku nastąpią dwie zmiany minimalnego wynagrodzenia w Polsce.  Od stycznia płaca minimalna wyniesie 3490 zł, a od lipca – 3600 zł brutto. Co za tym idzie, najniższa stawka godzinowa od stycznia będzie równa 22,80 zł brutto, natomiast od lipca 23,50 zł.

Składki ZUS

Składka zdrowotna dla firm

Należy pamiętać, że oprócz składek społecznych, podatnik zobowiązany jest również płacić składkę zdrowotną. Rozliczenie oraz minimalna wysokość tej składki jest zależna od formy opodatkowania wybranej przez przedsiębiorcę. Przy zasadach ogólnych jest to 9%, natomiast w podatku liniowym wynosi 4,9% kwoty swojego dochodu. W przypadku ryczałtu wysokość zdrowotnej będzie zależna od progu przychodowego. Tak więc skoro wzrosło minimalne wynagrodzenie, to wzrosła również najniższa możliwa wysokość składki zdrowotnej. Będzie to kwota nie mniejsza niż 314,10 zł (od 1 stycznia 2023r.) oraz 324 zł (od 1 lipca) zarówno przy zasadach ogólnych, jak i podatku liniowym. Przedsiębiorcy mają prawo do pomniejszenia swojego dochodu o składki na ubezpieczenie zdrowotne. W przyszłym roku kwota zmniejszająca podatek wynosić będzie 3 600 zł.

Zmiany wysokości składek społecznych

  • Ulga na start 2023

Osobom, które dopiero rozpoczynają prowadzenie swojej firmy przez pierwsze 6 miesięcy przysługuje tzw. ulga na start. Zwalnia ona z opłacania składek społecznych, z związku z tym przedsiębiorca ma obowiązek opłacania jedynie składki zdrowotnej. Jej wysokość jest uzależniona od osiąganego dochodu i nie może być obliczana od podstawy niższej niż płaca minimalna. Oznacza to że minimalne składki ZUS w 2023 roku wzrosną dwukrotnie.

  • ZUS preferencyjny 2023

Okres obowiązywania

2022 I-VI 2023 VII-XII 2023

Najniższy deklarowany dochód

903,00 1047

1080

Ubezpieczenie emerytalne

(19,52%)

176,27 204,37

210,82

Ubezpieczenie rentowe

(8%)

72,24 83,76

86,40

Ubezpieczenie chorobowe

(2,45%)

22,12 25,65

26,46

Ubezpieczenie wypadkowe

(1,67%)

15,08 17,48

18,04

Łączna kwota składek na ubezpieczenie społeczne 285,71 331,26

Wzrost + 45,55 zł

341,72

Łączny wzrost + 56,01 zł

 

+ składka na ubezpieczenie zdrowotne

  • Pełny ZUS 2023

Okres obowiązywania

2022 2023

Najniższy deklarowany dochód

3553,20

4161

Ubezpieczenie emerytalne

(19,52%)

693,58

812,23

Ubezpieczenie rentowe

(8%)

284,26

332,88

Ubezpieczenie chorobowe

(2,45%)

87,05

101,94

Ubezpieczenie wypadkowe

(1,67%)

59,34

69,49

Łączna kwota składek na ubezpieczenie społeczne

1124,23

1316,54

Fundusz Pracy

87,05

101,94

RAZEM

1211,28

1418,48

Wzrost + 207,20 zł

+ składka na ubezpieczenie zdrowotne

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a składki ZUS

Jeśli chodzi o osoby rozliczające się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego, z pewnością odczują oni zmiany przy opłacaniu składki zdrowotnej, jednak jej wysokość nie jest obecnie znana. Powodem tego jest fakt, iż określa się ją na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału poprzedniego roku, a tej informacji nie ogłosił jeszcze GUS. Tak więc wysokość składki zdrowotnej będzie znana dopiero po zakończeniu 2022 roku.

Wnioski

Podsumowując, powyższe zmiany przedstawiają niezbyt optymistyczne prognozy dla przedsiębiorców. Rok 2023 przyniesie prawdopodobnie znaczący wzrost obciążeń finansowych podatników. Niewątpliwie pogłębi się panujący już stan niepewności odnoszący się do sytuacji prawnej w Polsce.

Pomożemy Ci założyć i prowadzić Twoją firmę!

Zostaw nam kontakt. Oddzwonimy.

Skontaktuj się z nami od razu.